URSI (INTERNATIONAL UNION OF RADIO SCIENCE) TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİVIII. URSI-TÜRKİYE’2016 BİLİMSEL KONGRESİ
ve
ULUSAL GENEL KURUL TOPLANTISI


1-3 Eylül 2016
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

Bildiri Çağrısı:

URSI, elektromanyetik metroloji, alanlar ve dalgalar, sinyaller ve haberleşme sistemleri, elektronik ve fotonik, elektromanyetik gürültü ve girişim, dalga yayılımı ve uzaktan algılama, iyonosferik dalga yayılımı, dalgalar ve plazma, radyo astronomi ile biyoloji ve tıpta elektromanyetik olmak üzere on ayrı komisyondan oluşmaktadır. URSI-Türkiye Ulusal Komitesi TÜBİTAK altında örgütlenmiş olup 1993 yılından bu yana faaliyet göstermektedir. URSI-Türkiye 2016 Bilimsel Kongresi 1-3 Eylül 2016 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nin ev sahipliğinde, Ankara’da düzenlenecektir. Türkiye genelinde çeşitli üniversitelerde, sanayi ve araştırma kuruluşlarında sürdürülen çalışmaların böyle geniş kapsamlı bir platformda sunulması, yurdumuzda bu konulardaki araştırma potansiyelini ortaya koyacak, benzer konularda çalışan araştırmacıların birbirinden haberdar olmasını ve bilgi aktarımını sağlayacak, ortak çalışma gruplarının oluşturulabilmesi gibi olası girişimlere zemin hazırlayacaktır.


Bildiri Konuları:

Kongre, Uluslararası URSI'nin komisyon isimleri olan aşağıdaki temel dalları ve bunlara yakın diğer konuları kapsamakta ancak ilgili olmak kaydı ile bunlarla sınırlandırılmamaktadır.

A. Elektromanyetik Metroloji (Electromagnetic Metrology)
B. Alanlar ve Dalgalar (Fields and Waves)
C. Sinyaller ve Haberleşme Sistemleri (Signals and Systems)
D. Elektronik ve Fotonik (Electronics and Photonics)
E. Elektromagnetik Gürültü ve Girişim (EM Noise and Interference)
F. Dalga Yayılımı ve Uzaktan Algılama (Wave Prop. and Remote Sensing)
G. İyonosferik Radyo Yayılımı (Ionospheric Radio Propagation)
H. Dalgalar ve Plazma (Waves and Plasmas)
İ. Radyo Astronomi (Radio Astronomy)
J. Biyoloji ve Tıpta Elektromanyetik (EM in Biology and Medicine)


Bildirilerin Gönderilmesi 2 Mayıs 2016    16 Mayis 2016
Değerlendirme Sonuçlarının Bildirilmesi * 6 Haziran 2016    15 Haziran 2016
Basıma Hazır Bildirilerin Gönderilmesi 4 Temmuz 2016
* Gönderilen bildiriler Bilim Kurulu tarafından belirlenen hakemler tarafından değerlendirilecektir. Her bildiri için en az iki hakem görüşü alınarak bildiri kabulleri yapılacaktır.Öğrenci Bildirileri Yarışması:

URSI-Türkiye Kongresi kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine açık bir bildiri yarışması düzenlenmiştir.
URSI - Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülü: 1500 TL,
URSI - Leopold B. Felsen en iyi 2. öğrenci bildiri ödülü: 1000 TL,
URSI - Leopold B. Felsen en iyi 3. öğrenci bildiri ödülü: 750 TL

URSI-Leopold B. Felsen En İyi Öğrenci Bildiri Ödüllerini Kazananlar


URSI - Leopold B. Felsen en iyi öğrenci bildiri ödülü:
Barışcan Karaosmanoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri: Manyetik-Alan İntegral Denklemi İçin Sayısal Test Fonksiyonlarının Tasarımı
Barışcan Karaosmanoğlu, Özgür Ergül
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

URSI - Leopold B. Felsen en iyi 2. öğrenci bildiri ödülü:
Hakan Tuna, Bilkent Üniversitesi
Bildiri: IRI-Plas Modeli ve GPS Ölçümleri Kullanarak Uzay ve Zamanda İyonküredeki Elektron Yoğunluğu Dağılımı Kestirimi
Hakan Tuna (1), Orhan Arıkan (1), Feza Arıkan (2)
(1) Bilkent Üniversitesi, Ankara; (2) Hacettepe Üniversitesi, Ankara

URSI - Leopold B. Felsen en iyi 3. öğrenci bildiri ödülü:
Uğur Meriç Gür, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Bildiri: Düşük-Frekans Bozulmalarına Dayanıklı Potansiyel Denklemlerinin Momentler Metoduyla Analizi
Uğur Meriç Gür, Özgür Ergül
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara

URSI - Leopold B. Felsen en iyi 3. öğrenci bildiri ödülü:
Kadir Üstün, Hitit Üniversitesi/ODTÜ
Bildiri: Kızılötesi Bantlarda İnce Metamalzeme Sönümleyici Tasarımı
Kadir Üstün (1,2), Gönül Turhan-Sayan (2)
(1) Hitit Üniversitesi, Çorum; (2) Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Bu web sayfası, IEEE ODTU Öğrenci Kolundan Mert Tunç tarafından hazırlanmıştır

Altın SponsorlarGümüş Sponsorlar
Bronz Sponsorlar


Yaka Kartı SponsoruKongre Organizasyon Desteği